Nieuws Archive

Nederlandse durf: Het aardappelconvenant wijst de weg

27 maart 2020 – Aan de andere kant van het Kanaal in Nederland gebeurt iets bijzonders. De gehele keten werkt samen om de biologische aardappelsector te voorzien van 100% robuuste aardappelrassen resistent tegen Phytophthora. Phytophthora infestans is

Biologische proefveld in Randwijk geoogst

Augustus 2019 – Onder ideale omstandigheden is het biologische proefveld in Randwijk geoogst. De vruchtbare Betuwse kleigrond geholpen met op zijn tijd irrigatie leverde een mooi gegroeid product, waarin volop mogelijkheden voor selectie zitten. In december te

Veldbezoek Phytophthora proefveld 30 juli 2019

De bijeenkomst start binnen. Peter staat binnen eerst stil bij het overlijden van Joute Miedema, bioimpuls-kweker van het eerste uur. Daarna licht hij de stand van zaken toe in de lobby voor een verlenging van Groene Veredeling

Oogst opbrengstproefvelden: stootblauw

De geoogst knollen van de opbrengstproefvelden 2018 worden beoordeeld op gevoeligheid voor stootblauw. Voorbereiding van de monsters is uitgevoerd door Fobek in Sint-Annaparochie, één van de partners in Bioimpuls. Beoordeling door Christel Engelen (WUR) en Peter Keijzer

Modelsimulatie Phytophthora resistentie in aardappel

Op 4 september 2018 vond in Wageningen de verdediging plaats van een voor Bioimpuls interessant proefschrift met de titel ‘Social-ecological modelling of potato late blight. Managing crop resistance in disease control.’ Promovendus is Francine Pacilly, en promotor

Proefvelden 2018

2018 Was een uitzonderlijk warm en zeer droog groeiseizoen. De beproeving op Phytophthora resistentie, waarvoor op een geïsoleerd proefveld bewust de ziekte wordt aangebracht en gestimuleerd, is dit jaar niet geslaagd. De infectie wilde niet op gang

Selectie van de eerstejaars zaailingen

Onder ideale omstandigheden kon dit jaar de selectie van de eerstejaars zaailingen plaatsvinden. Elke afzonderlijke plant is een potentieel ras, en wordt dus ook apart bekeken. Alleen de mooiste gaan mee om volgend jaar opnieuw op het

Convenant Robuuste aardappelen

Kwekers, telers, handel en supermarkten hebben de handen ineen geslagen om in 2020 alleen nog Robuuste aardappelen in de biologische schappen te leggen. Daarvoor worden nu rassen getest. De partners in dit Convenant kwamen samen met vertegenwoordigers

Bioimpuls bedrijfsbezoeken

Dit seizoen heeft het Bioimpuls team bedrijfsbezoeken gebracht aan de partners Den Hartigh en HZPC, om de voortgang en verdere verwachtingen van het project te bespreken en selectiemateriaal te bekijken.

Bioimpuls op de Biofach 2018 (Nürnberg, Duitsland)

Op het veredelingsplein van de Biofach 2018 was ook een plekje ingeruimd voor Bioimpuls, als voorbeeld van een breed gedragen participatief aardappelveredelingsproject. Daarnaast hield Peter Keijzer een lezing, waarin het Bioimpuls programma werd toegelicht als een deels