Interview met Edith Lammerts van Bueren, Ronald Hutten en Niek Vos namens Bioimpuls, zie de documentaire Genetisch gewijzigd voedsel, met name vanaf tijdcode 43:00. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), 5 december 2013

Interview Vara’s Vroege Vogels, Knutselen met aardappels, VARA, 11 augustus 2013 (14 min, audiofragment).

Bioimpuls (2011)

DuRPh en Bioimpuls 2013

Of bekijk alleen het fragment Kwaliteitsbepaling Bioimpuls aardappelselecties