Modelsimulatie Phytophthora resistentie in aardappel

Op 4 september 2018 vond in Wageningen de verdediging plaats van een voor Bioimpuls interessant proefschrift met de titel ‘Social-ecological modelling of potato late blight. Managing crop resistance in disease control.’ Promovendus is Francine Pacilly, en promotor is Prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren, binnen Bioimpuls welbekend.

Voor Bioimpuls, of breder voor het gebruik van gewasresistentie in aardappel tegen Phytophthora, relevant is dat via socio-ecologische modellen is gekeken naar de mogelijke doorbraak van resistentie en mogelijkheden om dat te voorkomen of te vertragen. Rassen met slechts één resistentiegen blijken een duidelijk risico te vormen, waarvoor aanvullende management strategiën nodig zijn om het betreffende resistentiegen voor de praktijk bruikbaar te houden. Tegelijkertijd blijkt uit deze modelberekeningen ook duidelijk dat rassen beschermd door meerdere resistentiegenen de duurzaamheid van de resistentie aanzienlijk verbeteren. En laat dat nou net zijn waar we ons nu al binnen Bioimpuls op richten en de komende jaren ook nog hard verder aan willen werken.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Francine Pacilly.

Klik hier voor het interview met Francine Pacilly in ‘Nieuwe Oogst’, 15 sept 2018: “Meer resistentie nodig voor beheersing phytophthora