Oogst opbrengstproefvelden: stootblauw

De geoogst knollen van de opbrengstproefvelden 2018 worden beoordeeld op gevoeligheid voor stootblauw. Voorbereiding van de monsters is uitgevoerd door Fobek in Sint-Annaparochie, één van de partners in Bioimpuls. Beoordeling door Christel Engelen (WUR) en Peter Keijzer (LBI). De verschillen tussen de monsters bleken enorm, zodat selectie voor verminderde gevoeligheid voor stootblauw goed mogelijk is.