Proefvelden 2018

2018 Was een uitzonderlijk warm en zeer droog groeiseizoen. De beproeving op Phytophthora resistentie, waarvoor op een geïsoleerd proefveld bewust de ziekte wordt aangebracht en gestimuleerd, is dit jaar niet geslaagd. De infectie wilde niet op gang komen, ondanks alle inspanningen met beregening. De oogst van het pootgoed voor volgend jaar verliep voorspoedig, zodat het pootgoed mooi droog is binnen gekomen. De oogst van de rijprooi proefvelden is onderweg, en biedt zo op het eerste gezicht uitstekende mogelijkheden voor selectie.