Veldbezoek Phytophthora proefveld 30 juli 2019

De bijeenkomst start binnen. Peter staat binnen eerst stil bij het overlijden van Joute Miedema, bioimpuls-kweker van het eerste uur. Daarna licht hij de stand van zaken toe in de lobby voor een verlenging van Groene Veredeling en Bioimpuls met nog eens 10 jaar. De vooruitzichten zijn hoopvol, al zal veel afhangen van de voorwaarden waaronder een voortzetting mag plaats vinden. Verder gaat hij kort in op de globale opzet van een eventueel Bioimpuls-3, ook in relatie tot eventuele nieuwe deelnemers.

Christel licht de opzet en indeling van het proefveld toe, en leidt de groep eerst langs het rijtje standaardrassen. Daarna kan eenieder met het uitgereikte proefveldschema zijn eigen materiaal opzoeken en bekijken.
Tenslotte licht Ronald de verschillende splitsende populaties toe die worden getoetst voor ook knolphytophthora en/of merkerontwikkeling.

Na in 2018 geen Phytophthora infectie in het proefveld te hebben gehad is dit jaar de infectie met IPO-complex wel goed geslaagd. Was er vorige week sprake van mooie zwart-wit aantasting en sporulatie, deze week is er veel blad verdroogd en afgevallen, wat de waarnemingen bemoeilijkt. Al met al toch wel is het weer een jaar waarin we goede waarnemingen kunnen verwachten.